Členská schôdza 15.04.2016

Výbor SZPB z.o.č.12. Bratislava – Záhorská bystrica Vás pozýva na

členskú schôdzu

Ktorá sa koná 15.4.2016 o 16:00 hod. v zasadačke MÚ