Archive For The “Pozvánky” Category

76. výročie SNP a Deň Ústavy SR

76. výročie SNP a Deň Ústavy SR

Pozývame Vás na Vatru zvrchovanosti z príležitosti  75. výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy SR

V piatok 6. septembra 2019

Read more »

Členská schôdza august 2020

Členská schôdza august 2020

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   13. augusta 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB…

Read more »

Členská schôdza marec 2020

Členská schôdza marec 2020

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   6. marca 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB…

Read more »

Spomienka 75. výročia udalostí pri MELKU

Spomienka 75. výročia udalostí pri MELKU

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Bratislavského kraja Vás pozýva na spomienku 75. výročia tragických udalostí pri MELKU ktorá sa bude konať 19. februára 2020 (streda) o 10,30 na cintoríne v Slávičom údolí Program: Kladenie kvetov Príhovor

Read more »

75. výročie úmrtia Mirka Nešpora

75. výročie úmrtia Mirka Nešpora

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia hrdinu SNP Mirka Nešpora pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí 19. 12. 2019 (štvrtok) o 11,00 Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda…

Read more »

76. výročie Vianočnej dohody

76. výročie Vianočnej dohody

Pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e Vás pozývame na spomienkové stretnutie 19. decembra 2019 o 9,00 pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave (v blízkosti Modrého kostolíka) Program: Privítanie…

Read more »

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Srdečne Vás pozývame na členskú schôdzu ZO SZPB č.12 ktorá sa bude konať 16.12.2019 v pondelok o 16,00 hod. v priestoroch MÚ v Záhorskej Bystrici. Ing. Emília Besedičová tajomníčka ZO SZPB č.12 Program schôdze: 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 3. Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru…

Read more »

75. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho

75. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia gen.maj.in.mem. Ľudovíta Kukorelliho pri pamätníku v parku na Záhradníckej ul. dňa 26.11.2019 (utorok) o 11.00. Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda OblV SZPB Bratislava…

Read more »

Členská schôdza august 2019

Členská schôdza august 2019

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 dovoľuje si Vás pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať 16. augusta 2019 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica     Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. 2.Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 3. Správa o činnosti výboru od ostatného…

Read more »

Pochod na Malý Slavín

Pochod na Malý Slavín

POZVÁNKA na 27. ročník Pochodu na Malý Slavín Klub Nového slova Oblastný výbor SZPB Bratislava Klub bratislavských antifašistov pri strane SMER-SD Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku Vás pozývajú na 27. ročník POCHODU NA MALÝ SLAVÍN k pomníku dvoch červenoarmejcov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy 25. mája 2019 (sobota) Pešia túra: zraz…

Read more »