Archive For The “Pozvánky” Category

Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

Pozývame Vás na výstavu Nikdy nesmiemezabudnúť   V zasadačke Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ul. 8 v Bratislave. Výstava je prístupná od 28. septembra do 17. októbra 2O21 denne, v čase od 10:00 do 16:00 hod. Kolektívne návštevy je vhodné dohodnúť v čase o 10.00 hod. a 14.00 hod.   Pozvánka na…

Read more »

Členská schôdza august 2021

Členská schôdza august 2021

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   19. augusta 2021 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie a schválenie programu schôdze. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení….

Read more »

77. výročie SNP

77. výročie SNP

Program 14:45 Príchod účastníkov, zoradenie delegácií za vence. 15:00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov – hymna Slovenskej republiky – báseň – privítanie prítomných hostí – slávnostné príhovory – hymnická pieseň 16:30 Skončenie pietneho aktu Informácie k priebehu aktu: tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14:00 do 14:50, kto sa nezúčastní tichého kladenia pred poludním, bude…

Read more »

Regionálne oslavy Krpáčovo

Regionálne oslavy Krpáčovo

  Dňa 21.8.2021 sa koná zájazd na regionálne oslavy 77. výročia SNP a výsadku 2. paradesantnej brigády. Cena je 5,-Euro na osobu. V prípade záujmu prosíme o čo najrýchlejšie  záväzné prihlásenie, nakoľko do 15. 8.2021 musíme nahlásiť počet osôb. Bude tam podaný guláš, ktorý musíme vopred zaplatiť na prihlásených. V autobuse sa bude vyberať 5 eur na…

Read more »

Zájazd do Serede a Pieštaň

Zájazd do Serede a Pieštaň

Dňa 21.7.2021 sa koná zájazd do Múzea holokaustu v Seredi. Odchod autobusu je o 08:00 hod. spred budovy Istropolis. Po návšteve múzea v Seredi sa bude pokračovať do Vojenského múzea v Piešťanoch. Cena je 5,-Euro na osobu. Prihlasovanie u pani tajomníčky emailom  oblvba@szpb.sk (meno, priezvisko a dátum narodenia)). Bližšie informácie u predsedu JUDr. Miroslava Ráca…

Read more »

76. výročie SNP a Deň Ústavy SR

76. výročie SNP a Deň Ústavy SR

Pozývame Vás na Vatru zvrchovanosti z príležitosti  76. výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy SR

Read more »

Členská schôdza august 2020

Členská schôdza august 2020

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   13. augusta 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB…

Read more »

Členská schôdza marec 2020

Členská schôdza marec 2020

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   6. marca 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB…

Read more »

Spomienka 75. výročia udalostí pri MELKU

Spomienka 75. výročia udalostí pri MELKU

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Bratislavského kraja Vás pozýva na spomienku 75. výročia tragických udalostí pri MELKU ktorá sa bude konať 19. februára 2020 (streda) o 10,30 na cintoríne v Slávičom údolí Program: Kladenie kvetov Príhovor

Read more »

75. výročie úmrtia Mirka Nešpora

75. výročie úmrtia Mirka Nešpora

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia hrdinu SNP Mirka Nešpora pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí 19. 12. 2019 (štvrtok) o 11,00 Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda…

Read more »