Archive For The “Informácie” Category

Plán akcií a podujatí

Plán akcií a podujatí

Read more »

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

 Ruské centrum vedy a kultúry /RCVK/ má už za roky svojej existencie stabilné a dôstojné miesto na kultúrnej mape Slovenska a tiež konkrétne hlavného mesta, Bratislavy. Výsledky jeho práce a činnosti poznajú, vnímajú a navštevujú všetci jeho priaznivci, ktorí do nášho kultúrneho stánku prichádzajú. Vedenie RCVK a všetkých jeho pracovníkov teší skutočnosť, že z roka…

Read more »

Korona vírus – oznam

Korona vírus – oznam

na základe rozhodnutia predsedu SZPB Pavla Sečkára, aj rozhodnutia Oblastného výboru SZPB Bratislava a na základe zdravého rozumu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniam štátu v dôsledku šírenia koronavírusu aj v našej organizácii sa zavádzajú mimoriadne opatrenia.     Tak ako všetci ostatní pracovníci, tak aj naša tajomníčka Katarína Frišová až do 31. marca 2020 bude…

Read more »

Možnosti rekreácie pre členov SZPB

Možnosti rekreácie pre členov SZPB

Informujeme o možnosti rekreácie pre členov SZPB podľa Zmluvy o spolupráci medzi HOREZZA, a. s. a SZPB. V hoteloch granit Piešťany, granit SMREKOVICA a granit Tatranské zruby je možné dohodnúť si rekreáciu so zľavami na základe hore uvedenej zmluvy a jej dodatkov (kópiu je možné obdržať e-mailom na vyžiadanie). Ceny ubytovania v uvedených hoteloch bez zliav…

Read more »