Archive For The “Plán práce” Category

Plán práce na rok 2016

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV Základná organizácia č. 12 841 06 Bratislava 48, Československých tankistov 196 P l á n činnosti Základnej organizácie č. 12 Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Záhorskej Bystrici na rok 2016 ————————————————————— Bratislava 2 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 12 v Záhorskej Bystrici zameria svoju činnosť v roku 2016 na realizáciu uznesenia XVI….

Read more »

Plán práce na rok 2015

Plán práce a činnosti ZO SZPB č.12 Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2015 1. Zasadnutie výboru : a) Krátke zhodnotenie činnosti za rok 2014 b) Finančné prostriedky – vyúčtovanie MČ – ZB c) Schválenie plánu práce a činnosti doplnenie r. 2015 T- 20.11.2014 o 14.00 hodín Spoločenský dom – Klub dôchodcov. 2. Členská schôdza. T- február 2015…

Read more »