Author Archive

Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

Pozývame Vás na výstavu Nikdy nesmiemezabudnúť   V zasadačke Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ul. 8 v Bratislave. Výstava je prístupná od 28. septembra do 17. októbra 2O21 denne, v čase od 10:00 do 16:00 hod. Kolektívne návštevy je vhodné dohodnúť v čase o 10.00 hod. a 14.00 hod.   Pozvánka na…

Read more »

Plán akcií a podujatí

Plán akcií a podujatí

Read more »

Členská schôdza august 2021

Členská schôdza august 2021

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   19. augusta 2021 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie a schválenie programu schôdze. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení….

Read more »

77. výročie SNP

77. výročie SNP

Program 14:45 Príchod účastníkov, zoradenie delegácií za vence. 15:00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov – hymna Slovenskej republiky – báseň – privítanie prítomných hostí – slávnostné príhovory – hymnická pieseň 16:30 Skončenie pietneho aktu Informácie k priebehu aktu: tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14:00 do 14:50, kto sa nezúčastní tichého kladenia pred poludním, bude…

Read more »

Regionálne oslavy Krpáčovo

Regionálne oslavy Krpáčovo

  Dňa 21.8.2021 sa koná zájazd na regionálne oslavy 77. výročia SNP a výsadku 2. paradesantnej brigády. Cena je 5,-Euro na osobu. V prípade záujmu prosíme o čo najrýchlejšie  záväzné prihlásenie, nakoľko do 15. 8.2021 musíme nahlásiť počet osôb. Bude tam podaný guláš, ktorý musíme vopred zaplatiť na prihlásených. V autobuse sa bude vyberať 5 eur na…

Read more »

Zájazd do Serede a Pieštaň

Zájazd do Serede a Pieštaň

Dňa 21.7.2021 sa koná zájazd do Múzea holokaustu v Seredi. Odchod autobusu je o 08:00 hod. spred budovy Istropolis. Po návšteve múzea v Seredi sa bude pokračovať do Vojenského múzea v Piešťanoch. Cena je 5,-Euro na osobu. Prihlasovanie u pani tajomníčky emailom  oblvba@szpb.sk (meno, priezvisko a dátum narodenia)). Bližšie informácie u predsedu JUDr. Miroslava Ráca…

Read more »

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

 Ruské centrum vedy a kultúry /RCVK/ má už za roky svojej existencie stabilné a dôstojné miesto na kultúrnej mape Slovenska a tiež konkrétne hlavného mesta, Bratislavy. Výsledky jeho práce a činnosti poznajú, vnímajú a navštevujú všetci jeho priaznivci, ktorí do nášho kultúrneho stánku prichádzajú. Vedenie RCVK a všetkých jeho pracovníkov teší skutočnosť, že z roka…

Read more »

Vianoce

Vianoce

Read more »

Členská schôdza august 2020

Členská schôdza august 2020

P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   13. augusta 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB…

Read more »

Oslavy 76. výročia SNP

Oslavy 76. výročia SNP

Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, mesto Banská Bystrica a Múzeum Slovenského národného povstania pripravujú celoštátne oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Usporiada oslavy 76. výročia SNP v Banskej Bystrici. Pre záujemcov bude dňa 29. augusta 2020 bude odchádzať autobus o 6,00 hod. Bližšie informácie na tel. čísle: 0904 698312…

Read more »