Anketa pre Bojovník č. 5/2019

Vážené kolegyne, kolegovia,

prosím zapojte sa do našej annkety pre Bojovník č. 5/2019.

Osobitne prosím kolegyne aby sa aktívnejšie prejavili a tajomníkov žiadam, aby do ankety zapojili hlavne základé organizácie.

Odpovede, zasielajte do 26. 2. 2019

 

V dňoch 8. – 13. marca 1943 sa pri ukrajinskej dedinke Sokolovo odohral prvý boj 1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR proti nacistickým hrdlorezom. Čo nám má dnes povedať táto udalosť?


 

Meno, priezvisko, funkcia v SZPB, odkiaľ: – odpoveď (prosím maximálne 5 viet. Naozaj akceptujte zásadu žánru, prosím).


s vďakou a úctou

Vladimír Mikunda
0903 254 027

Pridaj komentár