78. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS  P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia

gen.maj.in.mem. Ľudovíta Kukorelliho

pri pamätníku a v parku gen. Kukorelliho

dňa 22.11.2022 (utorok) o 11.00.

Program :

Pietny akt položenia kytíc

Príhovor

Ukončenie

Ďakujeme za Vašu účasť.

 Katarína Frišová                   PhDr. Martin Krno                         
  tajomníčka                       predseda       
OblV SZPB Bratislava                 OblV SZPB Bratislava