78. výročie SNP

 

 

 


 

Okresný úrad Bratislava

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 

 

dovoľujú si Vás pozvať

na pietny akt pri príležitosti

 

 

78. výročia

SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

 

25.augusta 2022 o 15.00h

pri pamätníku SNP

na Námestí ​​ Slovenského národného povstania

v Bratislave

 

R.V.S.P. Do 23.8.2022

OÚ Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Tel: 0961 046002 ​​ e-mail: prednosta.ba@minv.sk

          •  Program 14:45 Príchod účastníkov, zoradenie delegácií za vence. 15:00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov - hymna Slovenskej republiky - báseň - privítanie prítomných hostí - slávnostné príhovory - hymnická pieseň 16:30 Skončenie pietneho aktu

Informácie k priebehu aktu:

 • tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14:00 do 14:50, kto sa nezúčastní tichého kladenia pred poludním, bude môcť položiť veniec po skončení pietneho aktu
 • zabezpečenie doručenia vencov k Pamätníku SNP do 13:30
 • sprievod ku každému vencu je najviac päť osôb