77. výročie SNP

Program

14:45 Príchod účastníkov, zoradenie delegácií za vence.
15:00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov
   - hymna Slovenskej republiky
   - báseň
   - privítanie prítomných hostí
   - slávnostné príhovory
   - hymnická pieseň
16:30 Skončenie pietneho aktu

Informácie k priebehu aktu:

 • tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14:00 do 14:50, kto sa nezúčastní tichého kladenia pred poludním, bude môcť položiť veniec po skončení pietneho aktu
 • zabezpečenie doručenia vencov k Pamätníku SNP do 13:30
 • sprievod ku každému vencu je najviac päť osôb

R.S.V.P do 23.8.2021

OÚ Bratislava, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava

Tel.: 0961 046 002 e-mail: prednosta.ba@minv.sk