77. výročie oslobodenia Bratislavay

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Oblastný výbor Bratislavského kraja

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietny akt
pri príležitosti 77. výročia oslobodenia hlavného mesta Bratislavy
4. apríla o 11. hod. pri pamätníku na Slavíne v Bratislave.

PhDr. Martin Krno v. r.
predseda OblV SZPB


Autobus bude pristavený na Nám. SNP o 10,15 s odchodom o 10,30.
Zo Slavína Vás odvezie o 11,30 späť na Nám. SNP.
Nezabudnúť respirátor do autobusu.