76. výročie Vianočnej dohody

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV Oblastný výbor Bratislava

Klub Nového slova a Ústav politických vied SAV

Pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e

Vás pozývame

na spomienkové stretnutie

19. decembra 2019 o 9,00

pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave

(v blízkosti Modrého kostolíka)

Program:

Privítanie účastníkov – Martin Krno

Položenie kytice k pamätnej tabuli

Príhovor – Miroslav Pekník

Martin Krno                         Jozef Lysý
predseda OblV SZPB                    predseda KNS

                Peter Dinuš
               riaditeľ ÚPV SAV