76. výročie SNP a Deň Ústavy SR

Program

16:00 Príchod účastníkov na pietnu spomienku
   Položenie kytice k pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny
   (nám. sv. Petra a Pavla)
   Položenie kytice k pamätníku SNP
16:30 Slávnostný program vo dvore Ľudového domu za účasti predstaviteľov Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, členov SZPB, predstaviteľov ostatných organizácií Miestneho odboru Matice slovenskej 

- Zbor Matice slovenskej zaspieva štátnu hymnu SR
- Slávnostný príhovor predsedu ZOSZPB – JUDr. Miroslav Rác
- Slávnostný príhovor - starosta MČ BA ZB Ing. Jozef Krúpa
- Slávnostný príhovor predsedu Miestneho odboru Matice
 slovenskej – JUDr. Štefan Martinkovič

- Poďakovanie za účasť hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“
- Sprievodný program – Súbor „Bystričan“

Ako nájsť Ľudový dom v Záhorskej Bystrici