75. výročie úmrtia Mirka Nešpora

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia

hrdinu SNP Mirka Nešpora

pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí

19. 12. 2019 (štvrtok) o 11,00

Program : Pietny akt položenia kytíc

Príhovor

Ukončenie

Ďakujeme za Vašu účasť.

 Katarína Frišová                  PhDr. Martin Krno                         
  tajomníčka                     predseda       
OblV SZPB Bratislava               OblV SZPB Bratislava

Narodil sa ako jedno z piatich detí Antona Nešpora a Ľudmily Nešporovej, rodenej Korčákovej v Skalici. Tu aj študoval na osemročnom gymnáziu. Neskôr sa spolu s rodičmi presťahoval do Holíča. Napriek tomu, že vynikal v matematike a fyzike, s pokračovaním štúdia na vysokej škole z finančných dôvodov váhal. Na Vysokej škole technickej v Bratislave začal študovať až po tom, čo si zabezpečil štipendium, ktoré ho však zaväzovalo zostať pracovať po skončení štúdia 5 rokov v štátnej službe. Už v tej dobe bol presvedčený antifašista.