75. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia

gen.maj.in.mem. Ľudovíta Kukorelliho

pri pamätníku v parku na Záhradníckej ul.

dňa 26.11.2019 (utorok) o 11.00.

Program :

Pietny akt položenia kytíc

Príhovor

Ukončenie

Ďakujeme za Vašu účasť.

 Katarína Frišová                   PhDr. Martin Krno                         
  tajomníčka                       predseda       
OblV SZPB Bratislava                 OblV SZPB Bratislava