73. výročie Vianočnej dohody

Pri príležitosti 73. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa SNP

Vás pozýva Oblastný výbor SZPB v Bratislave

na spomienkové stretnutie dňa 19. decembra 2016 (pondelok) o 11,00 hod.
pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave (v blízkosti modrého kostolíka)

Program :
Privítanie účastníkov
Položenie kytice k pamätnej tabuli
Príhovor

Po skončení na 11,30 hod.
Vás pozývame do zasadačky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štúrova 8 na besedu “Svet v boji proti fašizmu“
Živé noviny – Martin Krno , Vladimír Mikunda a hosť historik
Miroslav Pekník, riaditeľ Politologického ústav SAV

O občerstvenie postarané

PhDr. Martin Krno v. r.
predseda OblV SZPB