71. výročie SNP

IMG_20150828_173403

Včera sa pri príležitosti 71. výročia začatia ozbrojeného povstania slovenského domáceho odboja proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny uskutočnilo podujatie Vatra zvrchovanosti k 71. výročiu SNP a Dňa Ústavy SR.

Oslava SNP na Plácku za účasti predstaviteľov Mestskej časti Záhorská Bystrica, členov SZPB, predstaviteľov ostatných organizácií, Miestneho odboru Matice slovenskej a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici je už tradičným pripomenutím si významných udalostí z histórie Slovenského národa.

BystričanSúbor Bystričan zaspieval štátnu hymnu SR. Slávnostný príhovor predniesol starosta
Ing. Jozef Krúpa.
Následoval príhovor nášho predsedu ZO SZPB JUDr. Miroslava Ráca.

predseda
Po príhovore predsedu MO MS JUDr. Štefana Martinkoviča nastalo slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti. Oficálna časť bola ukončená hymnickou pieseňou „Kto za pravdu horí“, ktorú nám prednieslol spevácky zbor Bystričan.

Po oficiálnej časti sme si už tradične pochutili na vinikajúcom guláši z dielne „kuchtíkov“ členov a sympatizantov SZPB.