70 výročie SNP

Oslava SNP na Plácku za účasti predstaviteľov Mestskej časti Záhorská Bystrica, členov SZPB, Miestneho odboru Matice slovenskej, členov Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici a  predstaviteľov ostatných organizácií.

DSC_7441

Bude sa konať 29.8.2014 o 17:00.