70. výročie oslobodenia Bratislavy

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy, OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a naša základná organizácia č.12 pozýva svojich členov na pietnu spomienku pri Pomníku víťazstva (vedľa Reduty).

Podujatie sa koná 4. apríla 2015 o 16:00 hodine.
oslba