70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom

pozv70vnf

Spomienkový a pietny akt
pri príležitosti 70. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
pri pamätníku na Slavíne v Bratislave
9. mája 2015 (sobota), 15.00 h

Program:
14.45 Príchod účastníkov podujatia,
zoradenie delegácií za vence
15.00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov
● hymna Ruskej federácie a Slovenskej republiky
● báseň
● privítanie prítomných hostí
● príhovory hostí
● hymnická pieseň
16.30 Skončenie spomienkového a pietneho aktu

Informácie k priebehu pietneho aktu:
– tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14.00 h do 14.45 h;
kto sa nezúčastní tichého kladenia pred podujatím, bude môcť
položiť veniec po skončení spomienkového a pietneho aktu,
– zabezpečenie doručenia vencov k pamätníku na Slavíne do 14.00 h,
– sprievod ku každému vencu je najviac päť osôb.