24. ročník Pochodu na Malý Slavín

POZVÁNKA

tri_loga

Klub Nového slova
Klub bratislavských antifašistov pri strane SMER-SD
Oblastný výbor SZPB Bratislava a
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku

rus_fed_logo

Vás pozývajú na 24. ročník
POCHODU NA MALÝ SLAVÍN
k pomníku sovietskych vojakov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy
14. mája 2016 (sobota)
Pešia túra: zraz o 9.00 pri amfiteátri v Knižkovej doline v Rači

Pre menej výkonných: odchody autobusov o 9.30 a 10.00 od OD TERNO (bývalá Jednota)
na Peknej ceste v Krasňanoch

PROGRAM od 11.00 do 14.00
11.00 – Položenie kvetov k pamätníku, príhovory, vystúpenie sólistu Opery SND Ivana Ožváta
11.30 – recitál vedca, básnika a speváka Alexandra M. Gorodinského, súčasne športové súťaže pre deti
12.15 – Posedenie pri vatre, občerstvenie

Odchod autobusov o 14.00 a 14.30