137. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika

21. 7. 1880
Veriť, milovať, pracovať

MINISTERSTVO OBRANY SR
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Múzeum M. R. Štefánika
OBEC KOŠARISKÁSI VÁS DOVOĽUJÚ POZVAŤ

 

21. JÚLA 2017
NA OSLAVY PRI PRÍLEŽITOSTI
137. výročia narodenia generála M. R. Štefánika

 

 

KOŠARISKÁ
11.00 – Slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika
• kladenie vencov a kytíc
• hymna SR
• privítanie prítomných
• slávnostné príhovory
• dekorovanie vojnových veteránov
• hymnická pieseň
11.45 – Prehliadka múzea

Autobus bude pristavený o 9,00 hod. pri Istropolise.