Next  

 • Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť

  Pozývame Vás na výstavu Nikdy nesmiemezabudnúť   V zasadačke Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ul. 8 v Bratislave. Výstava je prístupná od 28. septembra do 17. októbra 2O21 denne, v čase od 10:00 do 16:00 hod. Kolektívne návštevy je vhodné dohodnúť v čase o 10.00 hod. a 14.00 hod.   Pozvánka na...

 • Plán akcií a podujatí

 • P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   19. augusta 2021 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie a schválenie programu schôdze. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení....

 • 77. výročie SNP

  Program 14:45 Príchod účastníkov, zoradenie delegácií za vence. 15:00 Začiatok pietneho aktu kladenia vencov - hymna Slovenskej republiky - báseň - privítanie prítomných hostí - slávnostné príhovory - hymnická pieseň 16:30 Skončenie pietneho aktu Informácie k priebehu aktu: tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14:00 do 14:50, kto sa nezúčastní tichého kladenia pred poludním, bude...

 • Regionálne oslavy Krpáčovo

    Dňa 21.8.2021 sa koná zájazd na regionálne oslavy 77. výročia SNP a výsadku 2. paradesantnej brigády. Cena je 5,-Euro na osobu. V prípade záujmu prosíme o čo najrýchlejšie  záväzné prihlásenie, nakoľko do 15. 8.2021 musíme nahlásiť počet osôb. Bude tam podaný guláš, ktorý musíme vopred zaplatiť na prihlásených. V autobuse sa bude vyberať 5 eur na...