SZPB-ZO č.12

Next  

  • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Bratislavského kraja Vás pozýva na spomienku 75. výročia tragických udalostí pri MELKU ktorá sa bude konať 19. februára 2020 (streda) o 10,30 na cintoríne v Slávičom údolí Program: Kladenie kvetov Príhovor

  • Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia hrdinu SNP Mirka Nešpora pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí 19. 12. 2019 (štvrtok) o 11,00 Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda...

  • Pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e Vás pozývame na spomienkové stretnutie 19. decembra 2019 o 9,00 pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave (v blízkosti Modrého kostolíka) Program: Privítanie...

  • Srdečne Vás pozývame na členskú schôdzu ZO SZPB č.12 ktorá sa bude konať 16.12.2019 v pondelok o 16,00 hod. v priestoroch MÚ v Záhorskej Bystrici. Ing. Emília Besedičová tajomníčka ZO SZPB č.12 Program schôdze: 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. 2 Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 3. Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru...

  • Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia gen.maj.in.mem. Ľudovíta Kukorelliho pri pamätníku v parku na Záhradníckej ul. dňa 26.11.2019 (utorok) o 11.00. Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda OblV SZPB Bratislava...