SZPB-ZO č.12

Next  

  • Pozývame Vás na Vatru zvrchovanosti z príležitosti  75. výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy SR V piatok 6. septembra 2019

  • SZPB Záhorská Bystrica

    P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 dovoľuje si Vás pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať 16. augusta 2019 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica     Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, 1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. 2.Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 3. Správa o činnosti výboru od ostatného...

  • Pre záujemcov bude dňa 29. augusta 2019 bude pristavený autobus o 5,45 hod. pri Istropolise s odchodom o 6,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom, alebo na tel.č.0905 858 123. Poplatok v autobuse 5 Eur. Katarína Frišová, OblV SZPB Bratislava

  • Vážení členovia. Oblastný výbor má v pláne akcií –  akciu : Po stopách bojov v SNP – Turiec – Žilina Dňa 13. 7. 2019(sobota) bude pristavený autobus o 6,45 hod. autobus, s odchodom o 7,00 od Istropolisu. Bude sa vyberať 5 EUR na autobus. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojho predsedu, alebo priamo u tajomníčky. Mob.č. 0904 698 312 alebo 0905 858 123. Ďakujeme...

  • Možnosti rekreácie pre členov SZPB

    Informujeme o možnosti rekreácie pre členov SZPB podľa Zmluvy o spolupráci medzi HOREZZA, a. s. a SZPB. V hoteloch granit Piešťany, granit SMREKOVICA a granit Tatranské zruby je možné dohodnúť si rekreáciu so zľavami na základe hore uvedenej zmluvy a jej dodatkov (kópiu je možné obdržať e-mailom na vyžiadanie). Ceny ubytovania v uvedených hoteloch bez zliav...