Next  

  • Pozývame Vás na Vatru zvrchovanosti z príležitosti  75. výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy SR V piatok 6. septembra 2019

  • P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   13. augusta 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB...

  • Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, mesto Banská Bystrica a Múzeum Slovenského národného povstania pripravujú celoštátne oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Usporiada oslavy 76. výročia SNP v Banskej Bystrici. Pre záujemcov bude dňa 29. augusta 2020 bude odchádzať autobus o 6,00 hod. Bližšie informácie na tel. čísle: 0904 698312...

  • Korona vírus – oznam

    na základe rozhodnutia predsedu SZPB Pavla Sečkára, aj rozhodnutia Oblastného výboru SZPB Bratislava a na základe zdravého rozumu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniam štátu v dôsledku šírenia koronavírusu aj v našej organizácii sa zavádzajú mimoriadne opatrenia.     Tak ako všetci ostatní pracovníci, tak aj naša tajomníčka Katarína Frišová až do 31. marca 2020 bude...