SZPB-ZO č.12

Next  

  • Korona vírus – oznam

    na základe rozhodnutia predsedu SZPB Pavla Sečkára, aj rozhodnutia Oblastného výboru SZPB Bratislava a na základe zdravého rozumu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniam štátu v dôsledku šírenia koronavírusu aj v našej organizácii sa zavádzajú mimoriadne opatrenia.     Tak ako všetci ostatní pracovníci, tak aj naša tajomníčka Katarína Frišová až do 31. marca 2020 bude...

  • P O Z V Á N K A ZO SZPB č.12 si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať   6. marca 2020 o 16,00 hod. v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12, Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB...

  • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Bratislavského kraja Vás pozýva na spomienku 75. výročia tragických udalostí pri MELKU ktorá sa bude konať 19. februára 2020 (streda) o 10,30 na cintoríne v Slávičom údolí Program: Kladenie kvetov Príhovor

  • Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave VÁS P O Z Ý V A na stretnutie pri príležitosti 75. výročia úmrtia hrdinu SNP Mirka Nešpora pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí 19. 12. 2019 (štvrtok) o 11,00 Program : Pietny akt položenia kytíc Príhovor Ukončenie Ďakujeme za Vašu účasť. Katarína Frišová PhDr. Martin Krno tajomníčka predseda...

  • Pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e Vás pozývame na spomienkové stretnutie 19. decembra 2019 o 9,00 pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave (v blízkosti Modrého kostolíka) Program: Privítanie...